top of page

עבודה עם ספורטאים

עבודה עם קבוצות

41151294_10156098911409753_8749089063329

"סינרגיה היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר הנותנת תוצאה טובה יותר מצירוף פעולות כל הגורמים בנפרד"

"סינרגיה היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר

הנותנת תוצאה טובה יותר מצירוף פעולות כל הגורמים בנפרד"

לקחת חבורה של אנשים ולגרום להם לעבוד יחדיו, בסינרגיה, ללא אגו, לטובת מטרה משותפת  זה לא פחות מאומנות. בעבודה משותפת עם המאמן, נפתח זהות ייחודית שתואמת את "האני מאמין" של המאמן שתעזור לחבר חבורה של ספורטאים ליחידה אחת שנלחמת יחדיו ושואפת לשיפור תמידי תוך כדי הנאה ועבודה קשה.

 

במהלך עונה אין סוף לאתגרים המנטליים שקבוצה עוברת. 

נושאים שנעבוד עליהם:

  • בניית נכונה של צוות מנצח 

  • פיתוח שיתוף פעולה ועבודת צוות אצל השחקנים וגיבושם ליחידה אחת

  • עבודה על תקשורת בין אישית נכונה בין המאמן לשחקנים ובין השחקנים עצמם

  • העברת הדרכות ושיחות אישיות על התמודדות של ספורטאים הישגיים

  • ליווי של הקבוצה לעבר המטרות שלה

  • עזרה בהתמודדות מול לחצים של משחקים חשובים

bottom of page